Čo vám tanec prinesie

 

Lepšie držanie tela

Učíme sa držať telo, správne dýchať, ...

Eleganciu a rytmus

Pri choreografiách tancov  sa učíme rytmusu a elegantnému tancu...

Väčšiu ohybnosť

Tým, že cvičíme, sme ohybnejšie, zdravšie a cítime sa lepšie...

Naše lekcie

Pôsobíme ako tanečný súbor pri Základnej škole Škultétyho v Topoľčanoch v rámci záujmového vzdelávania, tzv. krúžku.

Kurzy 


Precvičujeme skoro celý týždeň podľa rozpisu 

Trénerky


Naše trénerky a vedúce sú:

Helenka Kobidová, Anka Maťová a Zuzana Božíková

Posledné novinky